Cultuur

Over 12 principes van de bedrijfsfilosofie van Guangzheng

Over geloof

Guangzheng gelooft in “vertrouwen, loyaliteit en doorzettingsvermogen”, wat wordt beschouwd als de kernwaarde en het basisprincipe van de onderneming en als voldoende voorwaarde voor het succes van de onderneming.Om een ​​uitmuntende onderneming te zijn, moet Guangzheng een groot geloof hebben om de toekomst van de onderneming te sturen en haar spirituele kracht te geven.Met dit grote geloof is Guangzheng een team van moed geworden met een ontembaar potentieel en ongekend succes.

Op Droom

Guangzheng heeft een prachtige droom: een maatstaf zijn voor het moderne ondernemingsmanagement in de wereld;de grootste onderneming op het gebied van staalconstructies ter wereld zijn;om de missie te vervullen om de samenleving ten goede te komen, personeel succesvol te maken en klanten geluk te geven, en daarmee een onderneming van blijvende vitaliteit te zijn. Guangzheng moet de kwaliteit van de onderneming verbeteren, het management optimaliseren, loyaal en bijdragend zijn aan het land en al zijn missies vervullen de cliënten.

Op activa

Guangzheng beschikt over twee van zijn troeven: het personeel en de klanten!
Het personeel dat voor fruit kan zorgen, is het belangrijkste bezit, dus de onderneming moet meer van dit bezit cultiveren.De klanten zijn het op een na belangrijkste bezit waar de onderneming voor haar levensonderhoud afhankelijk van is, dus de onderneming moet de klanten respecteren en de klanten gelukkiger maken met haar service en producten!

Op waarde

Het hele bestaan ​​van een onderneming is bedoeld om waarde te creëren voor de samenleving, klanten, onderneming, personeel en aandeelhouders, omdat de verhandelbare waarde het basisprincipe van de markteconomie is.De waarde van Guangzheng is zichzelf te perfectioneren en rijkdom te creëren door sociale ontwikkeling als zijn verantwoordelijkheid te nemen;de onderneming, een platform;en zijn team, de kern van de ontwikkeling.

Op merk

De reden dat Guangzheng een eeuwenoude onderneming kan zijn, is de leidende culturele filosofie en het sterke bewustzijn van het opbouwen van merken. Merk is de meest waardevolle rijkdom van een onderneming, dus wijdt Guangzheng zich aan het opbouwen van merken en blijft de hele tijd nuchter en kalm. en doet nooit iets dat schadelijk is voor het merk. Merkopbouw is de juiste weg naar succes.

Over loyaliteit

Guangzheng moet een onderneming zijn die zich toelegt op haar eigen zaken en loyaal blijft aan zowel haar klanten als haar personeel.Zij moet verantwoordelijk zijn voor haar woorden en daden en mag nooit willekeurige beloften doen, loze woorden spreken of ongeldige informatie verspreiden.Loyaliteit is het belangrijkste, het grootste spirituele bezit en een waardevolle eigenschap van het bestaan ​​van een onderneming.Elke daad die in strijd is met loyaliteit zal tot zelfvernietiging leiden.

Over wijsheid

1. In de huidige zakelijke competities vraagt ​​Xinguangzheng zijn team om gepassioneerd, praktisch, dankbaar en transcendent te blijven. In de huidige bedrijfscultuur begeleidt Guangzheng zijn team om zich bewust te zijn van altruïsme, service, waarde en contract.Op deze manier moet Guangzheng een onderneming opbouwen met de goede leef- en werkgewoonten en de kwaliteit van betrouwbaarheid. Tegenwoordig wordt informatie over de hele wereld gedeeld.Guangzheng moet een resultaatgerichte denkwijze vormen en met liefde prestaties creëren, waardoor hij een platform vestigt om zijn vruchten en winsten met andere tegenhangers te delen. En dit is de wijsheid over de duurzame ontwikkeling van het bedrijf.

Over volharding

De echte concurrentie tussen ondernemingen is niet snelle ontwikkeling, maar duurzame ontwikkeling of doorzettingsvermogen.Guangzheng richt zijn ogen nooit op de onmiddellijke winst en verkoopt zijn toekomst nooit voor de onmiddellijke voordelen, omdat hij gelooft dat de markt moet worden gecultiveerd en dat zijn vermogen om winst te maken in de loop van de tijd moet worden verbeterd.
Guangzheng overhaast nooit de expansie, omdat het gelooft dat nuchterheid geweldig is.Guangzheng probeert ook nooit iemand te verslaan, omdat het nooit een tegenhanger als concurrent behandelt.Guangzheng is van mening dat de duurzame ontwikkeling de ware ontwikkeling is.

Over prestaties

Guangzheng is van mening dat “getallen de mooiste taal zijn”, wat een principe van resultaatgerichte prestatie betekent.
Prestaties, uitgedrukt in cijfers en echte resultaten, zijn de beloningen voor werkvermogen en dienstverlenende houding."Wie mooi wil zijn moet pijn lijden;"Dit is een eeuwige waarheid.En de rijkdom wordt beetje bij beetje gecreëerd door het geven.Sommigen zeggen misschien dat een beslissing soms de volharding kan overwaarderen;Maar hoe geweldig een keuze ook is, je kunt nooit succesvol zijn zonder buitengewone toewijding.Prestaties zijn afhankelijk van de investeringen en tolerantie van de bedrijfscultuur van een onderneming.

Over executie

Guangzheng heeft een sterk uitvoeringsvermogen: het weegt nooit zwaarder dan gevoelens boven regelgeving, of relaties boven principes;alle daden zijn het resultaat van de exacte bevelen;en gehoorzamen is de beste uitvoering ervan.
Guangzheng veracht de daden van het achterhouden van onaangename informatie.
Het gehoorzamen van de toezichthouders gaat over moraliteit op de werkplek.Ja zeggen tegen bevelen, de regels gehoorzamen, leren van kritiek en naar het grotere geheel kijken is niet alleen de ware stijl onder militaire troepen, maar ook in het wetenschappelijk management van een onderneming.

Over nooit stoppen met leren

Xinguangzheng beschouwt het nooit aflatende leren als zijn kernconcurrentievermogen, leren hoe goed te zijn, hoe technieken te verwerven, hoe anderen ten goede te komen, hoe management te doen.Elke dag, elke week en elke maand leren is een sterk geloof geworden.Het leert niet alleen hoe je een geweldige onderneming kunt zijn, maar ook de technieken van management en service.Guangzheng heeft van leren een blijvend gedrag gemaakt.

Over managementresultaten

Het managementresultaat verwijst naar het gedragsmatige resultaat waar de waarde van een onderneming niet overheen mag gaan. Guangzheng verbiedt daden als liegen, verbeurdverklaring, omkoping, corruptie en het inruilen van bedrijfsvoordelen voor persoonlijke voordelen.Guangzheng en zijn team zullen dit soort gedrag of iemand met deze daden nooit tolereren.

CULTUUR

Enterprise-perspectief:het topmerk zijn van het hele huissysteem met stalen structuur; het topmerk zijn van het hele huissysteem voor veehouderij

Enterprise-missie:komt de samenleving ten goede, maakt het personeel succesvol en geeft klanten geluk, waardoor het een onderneming van blijvende vitaliteit is

Ondernemingsprincipe:Om zichzelf te perfectioneren en rijkdom te creëren door sociale ontwikkeling als haar verantwoordelijkheid te nemen;de onderneming, een platform;en zijn team, de kern van de ontwikkeling

Ondernemingszin:Passie, bruikbaarheid, dankbaarheid en transcendentie.

Ondernemingsfilosofie:Klanten eerst

Werkethiek:Om voorzichtig, snel en trouw aan beloftes te zijn

Gedragsprincipe:Om het werk op tijd en volledig af te ronden, zonder enig excuus