Cultuur

Over 12 principes van de bedrijfsfilosofie van Guangzheng

op geloof

Guangzheng gelooft in "vertrouwen, loyaliteit en volharding", dat wordt beschouwd als de kernwaarde en het basisprincipe van de onderneming en de voldoende voorwaarde voor het succes van de onderneming.Om een ​​uitstekende onderneming te zijn, moet Guangzheng een groot geloof hebben om de toekomst van de onderneming te leiden en haar spirituele kracht te geven.Met deze grote overtuiging is Guangzheng een team van moed geworden met een ontembaar potentieel en altijd succesvol.

op droom

Guangzheng heeft een prachtige droom: een maatstaf zijn voor het moderne bedrijfsbeheer in de wereld;de beste staalconstructieonderneming ter wereld zijn;om de missie te vervullen om de samenleving ten goede te komen, personeel succesvol te maken en klanten geluk te geven, waardoor het een onderneming van blijvende vitaliteit is. de cliënten.

Op activa

Guangzheng heeft twee troeven: het personeel en de klanten!
Het personeel dat fruit kan leveren, is het belangrijkste bezit, dus de onderneming moet meer van dit bezit verbouwen.De klanten zijn het op één na belangrijkste bezit waarop de onderneming vertrouwt voor de kost, dus de onderneming moet de klanten respecteren en de klanten gelukkiger maken met haar service en producten!

Op waarde

Het bestaan ​​zelf van een onderneming is om waarde te creëren voor de samenleving, klanten, ondernemingen, personeel en aandeelhouders, omdat de verhandelbare waarde het basisprincipe van de markteconomie is.De waarde van Guangzheng is om zichzelf te perfectioneren en rijkdom te creëren door sociale ontwikkeling als haar verantwoordelijkheid te nemen;de onderneming, een platform;en zijn team, de kern van ontwikkeling.

Op merk

De reden dat Guangzheng een eeuwenoude onderneming kan zijn, is de leidende culturele filosofie en een sterk bewustzijn van merkopbouw. ​​Merk is de meest waardevolle rijkdom van een onderneming, dus wijdt Guangzheng zich aan merkopbouw, blijft de hele tijd nuchter en kalm en doet nooit iets dat schadelijk is voor het merk. Merkontwikkeling is de juiste weg naar succes.

op loyaliteit

Guangzheng moet een onderneming zijn die zich toelegt op haar eigen zaken en trouw blijft aan zowel haar klanten als haar personeel.Het is verantwoordelijk te zijn voor zijn woorden en daden en nooit willekeurige beloften te doen, loze praatjes te maken of ongeldige informatie te verspreiden.Loyaliteit is de bottom line, de grootste spirituele activa, en een waardevolle eigenschap van het bestaan ​​van een onderneming.Elke daad die tegen loyaliteit ingaat, leidt tot zelfvernietiging.

Over Wijsheid

1. In de huidige zakelijke competities vraagt ​​Xinguangzheng zijn team om gepassioneerd, praktisch, dankbaar en transcendent te blijven. In de huidige bedrijfscultuur begeleidt Guangzheng zijn team om zich bewust te zijn van altruïsme, service, waarde en contract.Op deze manier moet Guangzheng een onderneming voor zichzelf opbouwen met de grote gewoonten van leven en werken en de kwaliteit van betrouwbaar zijn.2. Tegenwoordig wordt informatie over de hele wereld gedeeld.Guangzheng moet een resultaatgerichte denkmodus vormen en met liefde prestaties creëren, waardoor het een platform wordt om zijn vruchten en winsten met andere tegenhangers te delen. En dit is de wijsheid over de duurzame ontwikkeling van het bedrijf.

op volharding

De echte concurrentie tussen ondernemingen is niet snelle ontwikkeling, maar duurzame ontwikkeling of volharding.Guangzheng richt zijn ogen nooit op de onmiddellijke winsten en verkoopt nooit zijn toekomst voor de onmiddellijke voordelen, omdat het van mening is dat de markt moet worden gecultiveerd en dat zijn vermogen om winst te maken in de loop van de tijd moet worden verbeterd.
Guangzheng haast zich nooit om uit te breiden, want het gelooft dat nuchterheid geweldig is.Guangzheng probeert ook nooit iemand te verslaan, want het behandelt nooit een tegenhanger als een concurrent.Guangzheng stelt dat de blijvende ontwikkeling de ware ontwikkeling is.

op prestaties

Guangzheng stelt dat "getal de mooiste taal is", wat een principe van resultaatgerichte prestatie betekent.
Prestaties, sprekend in cijfers en echte resultaten, zijn de beloningen voor werkvermogen en dienstverlenende houding."Wie mooi wil zijn moet pijn lijden;"Dit is een eeuwige waarheid.En de rijkdom wordt, beetje bij beetje, gecreëerd door te geven.Sommigen zullen misschien zeggen dat een beslissing soms de volharding kan overschatten;hoe geweldig een keuze ook is, men kan nooit succesvol zijn zonder buitengewone toewijding.Prestaties zijn afhankelijk van de investering en tolerantie van de bedrijfscultuur van een onderneming.

bij uitvoering

Guangzheng heeft een sterk uitvoeringsvermogen: het weegt nooit zwaarder dan gevoelens boven regels, of relatie boven principes;alle daden zijn het resultaat van de exacte orders;en gehoorzamen is de beste uitvoering.
Guangzheng veracht de daden van het achterhouden van onaangename informatie.
Het gehoorzamen van de leidinggevenden gaat over moraliteit op de werkvloer.Ja zeggen tegen bevelen, gehoorzamen aan de regels, leren van kritiek en kijken naar het grotere geheel is niet alleen de ware stijl van militaire troepen, maar ook in het wetenschappelijk management van een onderneming.

Over nooit stoppend leren

Xinguangzheng beschouwt het nooit stoppen met leren als zijn belangrijkste concurrentievermogen, leren hoe je goed kunt zijn, hoe je technieken kunt krijgen, hoe je anderen kunt helpen, hoe je management kunt uitoefenen.Elke dag, elke week en elke maand leren is een sterk geloof geworden.Het leert niet alleen hoe je een geweldige onderneming kunt zijn, maar ook de technieken van management en service.Guangzheng heeft van leren een eeuwigdurend gedrag gemaakt.

Op de bottom line van het management

De bottom line van het management verwijst naar de gedragsmatige bottom line die de waarde van een onderneming verbiedt om over te steken.Guangzheng verbiedt de daden van liegen, verbeurdverklaring, omkoping, corruptie en het ruilen van bedrijfsvoordelen voor persoonlijke.Guangzheng en zijn team zullen dit soort gedrag of iemand met deze daden nooit tolereren.

CULTUUR

Ondernemingsperspectief:het topmerk zijn van het hele huissysteem voor stalen constructies (het topmerk zijn van het hele huissysteem voor de veehouderij)

Ondernemingsmissie:ten goede komen aan de samenleving, personeel succesvol maken en klanten geluk geven, waardoor het een onderneming van blijvende vitaliteit is

Ondernemingsprincipe:Om zichzelf te perfectioneren en welvaart te creëren door sociale ontwikkeling als haar verantwoordelijkheid te nemen;de onderneming, een platform;en zijn team, de kern van ontwikkeling

Ondernemingsgeest:Passie, bruikbaarheid, dankbaarheid en transcendentie.

Bedrijfsfilosofie:Klanten eerst

Werkethiek:Om voorzichtig, snel en loyaal te zijn aan beloften

Gedragsprincipe:Om het werk op tijd en volledig te voltooien zonder enig excuus